BIBLIOTEKA SZKOLNA

"Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia,
podstawowe ogniwo społeczeństwa.
Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji.
To była przestrzeń, która formowała całą resztę –
tradycję i pamięć, rozum i postęp." Pracownicy Biblioteki Raczyńskich
i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka szkolna, zgodnie ze Statutem Szkoły - jest pracownią szkolną, pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Kształtuje również zamiłowania czytelnicze uczniów. Gromadzi literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców, którzy mają prawo korzystać ze zbiorów. Popularyzuje także, w miarę możliwości, wiedzę o regionie.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

W swoich zasobach biblioteka posiada komplety podręczników dla uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej i I-II Gimnazjum, które są wypożyczane na cały rok szkolny dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Biblioteka dysponuje pomieszczeniem pełniącym funkcję wypożyczalni, czytelnią oraz magazynem. Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, albumy, leksykony oraz inne pozycje z różnych dziedzin nauki. Są one udostępniane w czytelni oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne. Wydzielone są również wydawnictwa regionalne. W tym dziale gromadzone są informacje dotyczące Cycowa i najbliższej okolicy. Do dyspozycji uczniów zostały opracowane zestawy testów, dzięki którym mogą być powtarzane i uzupełniane wiadomości i umiejętności przed egzaminem klas III gimnazjum.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Cały księgozbiór w bibliotece został opracowany i jest udostępniony komputerowo przy pomocy programu MOL Optivum. Komputeryzacja biblioteki nastąpiła w 1995 roku. Byliśmy wówczas pierwszą w byłym województwie chełmskim skomputeryzowaną biblioteką.

Komputerowa baza danych znacznie ułatwiła i usprawniła pracę biblioteki, z której korzysta obecnie ok. 1000 czytelników. Pozwala ona na szybkie i różnorodne wyszukiwanie informacji i przygotowywanie potrzebnych zestawień bibliograficznych odpowiadających zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. Komputerowe oprogramowanie pozwala też tworzyć czytelną i przejrzystą dokumentację biblioteki w postaci wydruków. Dzięki wprowadzeniu kart ucznia z kodem kreskowym oraz kodów paskowych na książkach została wyeliminowana możliwość pomyłek przy wypożyczaniu i zwrotach książek.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym, natomiast obsługa biblioteki dwa stanowiska. Komputery są połączone w sieć i podłączone do Internetu. W jednym z komputerów istnieje katalog książkowy, przystosowany dla potrzeb czytelników. Na miejscu mogą korzystać z pomocy multimedialnych, płyt CD oraz drukarki i kserokopiarki.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Obecnie stan księgozbioru wynosi prawie 18 tysięcy woluminów i jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany w związku z wymaganiami programowymi zwłaszcza w odniesieniu do nowości wydawniczych i lektur. Staramy się o wzbogacenie księgozbioru w atrakcyjne pozycje dla każdej grupy wiekowej.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Rokrocznie organizowane są konkursy czytelnicze dla poszczególnych grup wiekowych. Cieszą się one dużą popularnością. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, które wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Dobrą tradycją biblioteki jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników przy udziale nauczycieli, dyrekcji szkoły i zaproszonych rodziców.


Struktura zbiorów w naszej bibliotece przedstawia są następująco:

 • lektury,
 • literatura piękna,
 • literatura dla najmłodszych uczniów,
 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura pedagogiczna i metodyczna,
 • krajoznawstwo,
 • wydawnictwa regionalne,
 • encyklopedia i słowniki,
 • podręczniki,
 • multimedia (płyty CD, VCD, DVD, kasety VHS, encyklopedie multimedialne),
 • czasopisma.

Szkolna biblioteka jest nieocenionym źródłem niezbędnych informacji pochodzących z najnowszych dostępnych źródeł - słowników, encyklopedii, Internetu oraz naukowej i codziennej prasy. Swe podwoje otwiera przed pierwszym dzwonkiem, by zamknąć je, gdy szkołę opuszcza ostatni uczeń.Wydarzenia

Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka przyjazna uczniowi

Nasza biblioteka szkolna w okresie od 27.11.2015 r. do 27.02.2016 r. wzięła udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

zobacz całość