obrazek

Spotkanie z pisarzem Bohdanem Królikowskim

15 października 2007 r.

W poniedziałek 15 października 2007 r. młodzież naszej szkoły uczestnicząca w projekcie "Poznaj swój kraj i wszystkie jego tajemnice - zawsze wracaj do korzeni" wzięła udział w spotkaniu z p. Bohdanem Królikowskim, pisarzem, autorem wielu książek o tematyce kawalerii polskiej.

Jako historyk i znawca kawalerii XX wieku p. Królikowski przybliżył młodzieży zagadnienia związane z tematyką "ułańską", wyjaśnił etymologię słowa kawalerzysta, scharakteryzował umundurowanie ułana. Najcenniejsze dla uczniów były jednak informacje o historii i tradycjach 7 Pułku Ułanów Lubelskich - patronie szkoły. Autor z uznaniem wyrażał się o szkolnej Izbie Tradycji i znajdujących się w niej eksponatach m.in. oryginalnych mundurach ułańskich, szabli, odznakach pułkowych i in. Zachęcał młodzież do częstego odwiedzania Izby i docenienia jej zbiorów.

Młodzież chętnie zadawała pisarzowi pytania dotyczące zarówno tematyki jego prac, a także źródeł inspiracji, procesu zbierania informacji i tworzenia, ilości napisanych książek itd.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było bardzo bogatym doświadczeniem dla młodzieży.


Bohdan Królikowski - pisarz, historyk wojskowości, absolwent filologii polskiej i pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, w latach 1981-1983 prezes lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich, członek założyciel i w latach 1991-1996 prezes oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie. Od pięćdziesięciu lat członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Barwy i Broni. W 1991 r. uczestniczył w pracach Komisji ds. Godła Państwowego w Kancelarii Prezydenta RP.

Pisarstwo, praca naukowa i publicystyczna Bohdana Królikowskiego dotyczą dwóch kręgów tematycznych: siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej i kawalerii polskiej XX wieku. Opublikował około 400 tekstów w czasopismach społeczno- kulturalnych, literackich i naukowych, takich m.in. jak: "Tygodnik Powszechny", "Więź", "Ethos", "Polska Zbrojna" i londyński "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej".

Bohdan Królikowski wydał ponad 20 książek literackich, m.in.: Czas ułanów, Wiatr na szablach, Odyseusz z 10 Brygady, Ten dzielny Miś, Ułańska Jesień, Pamięć wrzosu, Bez amarantów, Ułańskie lato, Akt oskarżenia (Lublin 2007).

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
galeria

Spotkanie z pisarzem Bohdanem Królikowskim

15 października 2007 r.
obrazek