obrazek

Ocalić od zapomnienia

Listopad 2007 r.

"Poznaj swój kraj i wszystkie jego tajemnice - zawsze wracaj do korzeni" - w ramach projektu realizowanego przez szkołę działają warsztaty historyczno - regionalne pod hasłem "Ocalić od zapomnienia".

Jednym z głównych celów naszej działalności jest zainteresowanie tradycją i obyczajowością regionu i wskazanie na potrzebę ratowania dla przyszłych pokoleń tego, co zachowało się do dnia dzisiejszego.

Po zajęciach przeprowadzonych w Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu, warsztatach garncarskich w Pawłowie i poznaniu zgromadzonej w ramach projektu literatury zaczęliśmy pozyskiwać eksponaty od okolicznych mieszkańców w formie darów / depozytów i gromadzić je wg ścieżek tematycznych. Rezultatem podjętych działań jest utworzona Izba Regionalna, gdzie zgromadzono m.in. elementy wyposażenia dawnej chaty, sprzęty domowego użytku, narzędzia związane z różnymi zawodami, odtworzono plastykę regionalną.

Przy pomocy zgromadzonych eksponatów łatwiej będzie wyposażyć uczniów w zasób wiedzy o przeszłości wsi i pracy jej mieszkańców, a tym samym wspomagać realizację edukacji regionalnej.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Ocalić od zapomnienia

Listopad 2007 r.
obrazek