obrazek

Wycieczka edukacyjna do Sejmu RP w ramach projektu
"Przyspieszenie edukacyjne w Gimnazjum Publicznym w Cycowie"

12 lutego 2008 r.

12 lutego zorganizowana została wycieczka edukacyjna do Warszawy dla uczniów gimnazjum uczestniczących w projekcie "Przyspieszenie edukacyjne w Gimnazjum Publicznym w Cycowie". Program wycieczki obejmował zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz wizytę w Sejmie RP. Z tego względu za główne kryterium rekrutacji uczestników przyjęto aktywność uczniów w działaniach na rzecz szkoły zwłaszcza w Samorządzie uczniowskim oraz samorządach klasowych.

W Zamku Królewskim uczestnicy wycieczki zwiedzili Apartamenty: Wielki i Królewski odtworzone według XVIII-wiecznych projektów z czasów króla Stanisława Augusta. W skład Apartamentów wchodzą m.in. sale: Tronowa, Rycerska i Wielka, Sypialnia Króla, Pokój Audiencjonalny Stary oraz Sala Prospektowa, zwana również Salą Canaletta.

W budynku Sejmu uczniowie wysłuchali z dużym zainteresowaniem wykładu pracownika Wszechnicy Sejmowej o historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, organizacji i zasadach funkcjonowania współczesnego Sejmu, przebiegu procesu ustawodawczego, pracy parlamentarnej (prawach i obowiązkach) posłów, zapleczu organizacyjno-technicznym Sejmu. Wykład połączony był oczywiście ze zwiedzaniem budynków sejmowych m.in. Galerii, Sali Posiedzeń, Sali Kolumnowej, hallu głównego.

Tekst: Marta Gawlińska.