obrazek

Zakończenie projektu

28 lutego 2008 r.

Z końcem lutego 2008 r. w Zespole Szkół w Cycowie zakończyła się realizacja projektu "Poznaj swój kraj i wszystkie jego tajemnice - zawsze wracaj do korzeni" w ramach programu "Społeczność w szkole, szkoła w społeczności PSPiA KLANZA. Z tej okazji w szkole zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego młodzież zaprezentowała efekty swojej 10-miesięcznej pracy.

"Poprzez udział w projekcie KLANZY nasza placówka mogła zrealizować szereg inicjatyw, które do tej pory ze względu na brak środków finansowych pozostawały w sferze planów i marzeń" - mówi dyrektor szkoły Zbigniew Rutkowski.

W ramach projektu organizowane były liczne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży: warsztaty historyczne "Pamiętajmy o bohaterach", warsztaty historyczno-regionalne, ekologiczne, turystyczno-krajoznawcze, fotograficzne, rękodzieła artystycznego oraz tańca ludowego. Uczniowie pogłębiali wiedzę o patronie szkoły - 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wykonali prace porządkowe i renowacyjne przy pomniku i na cmentarzu wojennym, gdzie pochowani są ułani polegli w bitwie cycowskiej 1920 r. Młodzież zaprojektowała tablicę z informacją o historii i honorowym patronacie szkoły, przygotowała również projekt graficzny folderu o Szkolnej Izbie Tradycji poświęconej patronowi. Odbyły się liczne spotkania z weteranami 7 Pułk Ułanów i pisarzem B.Królikowskim. Zorganizowano warsztaty terenowe w miejscach związanych z historią patrona szkoły. Placówka zacieśniła współpracę z JW. z Tomaszowa Maz., która jest kontynuatorem tradycji 7 Pułku, w rezultacie czego uczniowie odbyli warsztaty na terenie jednostki. Ponadto młodzież odbyła cykl lekcji tematycznych w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz pozyskała eksponaty i utworzyła Szkolną Izbę Regionalną, która stała się obecnie jedną z atrakcji Cycowa i jest otwarta dla odwiedzających. Uczniowie wyznaczyli historyczne i przyrodniczo-regionalne trasy turystyczne po okolicy oraz uczestniczyli w licznych warsztatach terenowych (Roztocze-Zamość, Egzotyczne Podlasie, Szlakiem Zamków Krzyżackich), co pozwoliło im "zwiedzić to, o czym czytali". W rezultacie w bibliotece założyli Mini Punkt Informacji Turystycznej wyposażony w zakupione publikacje i wykonane przez uczniów albumy krajoznawcze. Projekt realizowany był w partnerstwie z Poleskim PN oraz Oddziałami PTTK we Włodawie i Lublinie.

Na spotkanie podsumowujące projekt przybyli przedstawiciele władz Gminy Cyców, asystent projektu i doradca szkoły p. Bożena Żurek oraz prezes Oddziału PTTK we Włodawie p. Mieczysław Tokarski. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć zmagania "młodych naukowców" badających właściwości wody cycowskiej, ostatni etap konkursu krajoznawczego, występ dziecięcego zespołu tańca ludowego, wystawę fotograficzną Poleskiego PN "W niezwykłym świecie bagien i jezior Polesia Lubelskiego" oraz prezentację multimedialną charakteryzującą działania całego projektu. Zwieńczeniem imprezy było uroczyste otwarcie nowopowstałej Izby Regionalnej.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Zakończenie projektu

28 lutego 2008 r.
obrazek