obrazek

Zespół Szkół w Cycowie w międzynarodowym Programie "GLOBE"

28 lutego 2008 r.

Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie został uczestnikiem międzynarodowego Programu GLOBE, który skupia uczniów, nauczycieli i naukowców z całego świata w celu poznawania globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 104 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 14000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy środowiska przyrodniczego oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

Jednym z warunków przystąpienia do programu było posiadanie przez szkołę specjalistycznego, a zarazem kosztownego sprzętu do badań, który został zakupiony dzięki uczestnictwu placówki w projekcie "Społeczność w szkole szkoła w społeczności". Tym sposobem Zespół Szkół w Cycowie stał się jedną ze 101 szkół z terenu całej Polski uczestniczących w prestiżowym Programie GLOBE.

W ramach programu uczniowie przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą Internetową do Waszyngtonu, gdzie znajdują się bazy danych Programu.

Uczestnictwo szkoły w Programie GLOBE jest szansą na kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego i podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Opiekunem programu realizowanego w szkole w Cycowie jest nauczyciel geografii p. Monika Kapłan.

Polski Program GLOBE finansowany jest ze Śródków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekst: Monika Kapłan.