obrazek

Wizyta żołnierzy z zaprzyjaźnionej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

10 czerwca 2008 r.

Dnia 10 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół w Cycowie gościli żołnierze z zaprzyjaźnionej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy odwiedzili placówkę w ramach akcji informacyjno-promocyjnej pod hasłem "Wojsko Polskie czas profesjonalistów - zostań żołnierzem zawodowym".

Realizacja założeń profesjonalizacji armii przebiegać będzie głównie poprzez zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą wojskową (zawodową i kontraktową), stąd też organizacja licznych akcji informacyjnych i promujących zawodową armię. Podczas wizyty w placówce w Cycowie żołnierze zachęcali młodych ludzi do wybrania zawodu żołnierza.

St. sierż. Marcin Reczycki przeprowadził pogadankę z młodzieżą gimnazjalną nt. głównych założeń profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2008-2011 wykorzystując pokaz multimedialny. Uczniowie dowiedzieli się, na czym będzie polegała zawodowa służba wojskowa i jak przebiega proces rekrutacji kandydatów do szkół wojskowych lub szkół o profilu wojskowym. Młodzież wysłuchała ponadto prelekcji o 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej i Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku. Jednak największym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pokaz sprzętu, uzbrojenia, wyposażenia osobistego i umundurowania polowego żołnierzy.

Głównym celem akcji było zainteresowanie młodzieży sprawami armii, a przede wszystkim kształtowanie postaw proobronnych wśród uczniów, które może wkrótce przynieść efekty w postaci wzrostu liczby kandydatów do profesjonalnych sił zbrojnych.

Społeczność Zespołu Szkół w Cycowie od wielu lat pozostaje w bliskim kontakcie z oficerami i żołnierzami jednostki z Tomaszowa Mazowieckiego. Więc być może już wkrótce niektórzy uczniowie Zespołu Szkół zasilą szeregi zaprzyjaźnionej jednostki.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Wizyta żołnierzy z zaprzyjaźnionej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

10 czerwca 2008 r.
obrazek