obrazek

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2008 r.

"Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu"

Eliza Orzeszkowa


14 października w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie był dniem wolnym od zajęć szkolnych (w świetlicy szkolnej trwały wyłącznie zajęcia wychowawcze), ale za to w poniedziałek już od rana panował świąteczny nastrój. Nie tylko za sprawą uczniów, którzy składali swoim wychowawcom okolicznościowe życzenia i gratulacje. Kulminacyjnym punktem obchodów nauczycielskiego święta była uroczysta akademia, która odbyła się w sali gimnastycznej.

Dzień Edukacji jest świętem wszystkich pracowników oświaty, toteż poniedziałkowa uroczystość skupiła pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również pracownicy emerytowani, przez wiele lat swej zawodowej aktywności związani z Zespołem Szkół w Cycowie. Na to spotkanie przybyli też przedstawiciele władz samorządowych - Jan Baczyński vel Mróz, wójt gminy Cyców, jego zastępca Wiesław Pikuła oraz Jan Dyszewski - przewodniczšcy Rady Gminy Cyców, a także księża: ks. wikary Ireneusz Posturzyński i ks. kanonik Jan Słoma. Z zaproszenia skorzystali również nauczyciele szkół filialnych Zespołu Szkół w Świerszczowie i w Bekieszy oraz osoby reprezentujące Radę Rodziców.

Dopełnieniem programu była część artystyczna, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Cycowie, na którą złożyły się okolicznościowe utwory tworzące montaż słowno-muzyczny. Miłym akcentem było wręczenie przez Samorząd Uczniowski wszystkim obecnym nauczycielom i zebranym gościom kwiatów - pięknych, czerwonych róż.

W kolejności nastąpił moment, który będzie miło wspominało wielu nauczycieli. Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie i wójt gminy wręczyli nagrody, które zostały przyznane indywidualnie jako dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie w wypełnianie zawodowych obowiązków, za wkład w podnoszenie kwalifikacji, za dużą aktywność zawodową i kreatywność pracy z uczniami oraz za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi. Zostało w ten sposób wyróżnionych i uhonorowanych 25 osób.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2008 r.
obrazek