obrazek

Ślubowanie pierwszoklasisty - gimnazjum

23 paździenika 2008 r.

Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Ślubowanie pierwszoklasisty - gimnazjum

23 października 2008 r.
obrazek