obrazek

Angielski jest łatwy!

Już od czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie realizowany jest projekt "EASY ENGLISH" w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

"Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna Zespołu Szkół aktywnie podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Szczególnie staramy się rozbudzać w uczniach zainteresowania lingwistyczne, by uświadomić młodzieży, że znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego to inwestycja na przyszłość" - mówi Dyrektor Z. Rutkowski.

W ramach projektu realizowanego w Cycowie podjętych zostało szereg działań, których celem jest pogłębienie wiedzy uczniów o kulturze, obyczajach i historii krajów anglojęzycznych oraz doskonalenie i podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez zwiększanie zasobu słownictwa. Utworzony został KLUB POLIGLOTY, w ramach którego odbywają się pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego z udziałem ok. 60 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (120 godzin). W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania języka angielskiego np. metoda avalon direct, dyskusja, metoda Callana itp. Kolejną inicjatywą jest organizacja Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej z udziałem ok. 70 uczniów ze szkół z terenu całej gminy. Dla najmłodszych uczniów zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem "My summer holiday". Na początku października planowany jest wyjazd do British Council do Lublina na spotkanie z Native Speaker'em z USA, podczas którego młodzież uzyska informacje nt. życia codziennego i systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy British Council poinformują również uczniów o różnych poziomach egzaminów państwowych z języka angielskiego (KET, PET, FCE). Ponadto pod koniec października w Zespole Szkół zorganizowany zostanie Bal Halloween, gdzie "biletem wstępu" będzie tabliczka czekolady. Zebrane słodycze zostaną przekazane do zaprzyjaźnionego Domu Dziecka. W trakcie balu odbędzie się konkurs na najciekawsze przebranie oraz najśmieszniejszą dynię.

Projekt zakończy się w grudniu próbnym egzaminem KET pod patronatem British Council w Lublinie. Do egzaminu przystąpią uczestnicy zajęć KLUBU POLIGLOTY i wszyscy inni chętni uczniowie.

Atrakcyjne nagrody, które uczniowie zdobywają w konkursach organizowanych w ramach projektu, pozyskane zostały od partnerów projektu (wydawnictwa Macmillan i Longman) oraz zakupione ze środków dofinansowania. Dzięki uczestnictwie szkoły w Cycowie w programie ENGLISH TEACHING biblioteka szkolna wzbogaciła się w liczne słowniki polsko-angielskie, książki i filmy anglojezyczne oraz programy komputerowe do nauki jezyka angielskiego.

Tekst: Marta Gawlińska.