obrazek

VII Regionalny Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego 2011 r.

Już po raz siódmy w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (Internet Safer Day) przeprowadzony został konkurs "Dzień Bezpiecznego Komputera". Organizatorem jest Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Koordynatorami są nauczyciele ww. szkoły - p. Bożena Jarmuł i p. Leszek Widz. Honorowy patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci, promocja bezpieczeństwa sieciowego i komputerowego.

W dniu 14 stycznia b.r. w naszej szkole przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Uczniowie gimnazjum rozwiązywali test wyboru, zawierający 16 pytań dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet i zasad bezpiecznego korzystania z komputera. W wyniku eliminacji do etapu regionalnego zakwalifikowały się trzy uczennice: Edyta Woś i Magdalena Chmielewska z klasy IIIc oraz Anna Spodymek z klasy IIIe.

Drugi etap konkursu odbył się 8 lutego w dniu Światowego Dnia Bezpiecznego Komputera w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W rywalizacji uczestniczyło 19 szkół (gimnazja, licea i technika) z województwa lubelskiego. Po prezentacji zespołów uczestnicy spotkania rozwiązywali na komputerach test sprawdzający, który podobnie jak na etapie szkolnym, składał się z 16 pytań wyboru. Po emocjonujących dogrywkach wyłoniono zwycięzców.

W ramach konkursu uczestnicy wysłuchali wykładu na temat "Bezpieczństwo sieci komputerowych", wygłoszonego przez dra Dariusza Chałdyniaka z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie w ramach projektu Informatyka+.

Laureaci (I - III miejsce i wyróżnienie) otrzymali pakiety upoważniające do bezpłatnego uzyskania certyfikatu ECDL oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Należy dodać, że nasza uczennica Edyta Woś zdobyła wyróżnienie w kategorii gimnazjum. Pozostałe reprezentantki szkoły otrzymały również dyplomy i drobne upominki. Wręczenia nagród dokonał przedstawiciel PTI - p. Wojciech Kulig - regionalny koordynator ECDL w Lublinie oraz p. Janusz Warszewski - konsultant LSCDN w Lublinie.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

VII Regionalny Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego 2011 r.
obrazek