HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich

HOŁD WETERANOM
7 Pułku Ułanów Lubelskich

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i w pamięci naszej"


Przy okazji zbliżającego się Dnia Patrona, a także z myślą o przyszłorocznej rocznicy nadania naszej szkole zaszczytnego imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich postanowiliśmy odnaleźć groby weteranów 7 Pułku i oddać im cześć składając wiązanki kwiatów i zapalając symboliczny znicz.

Szkoła w Cycowie nie nosiłaby imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, gdyby nie postawa tych wielkich ludzi, ich chęć zaszczepienia wśród młodych ludzi tradycji i wartości kawaleryjskich.

Wielcy patrioci, do końca swojego życia bezgranicznie oddani naszej szkole.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


Ppłk Witold Szaniawski, płk Aleksander Bielak i rtm. Aleksander Onyszko

Weterani 7 Pułku Ułanów Lubelskich - wspaniali ludzie, którzy byli inicjatorami nadania szkole imienia 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH w 1992 r., ufundowali sztandar i drzewce, niejednokrotnie gościli w murach naszej szkoły.


Ppłk Witold Szaniawski
Ppłk Witold Szaniawski urodził się 19 marca 1917 r. w Warszawie; rotmistrz 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim.
We wrześniu 1939 r. bohatersko walczył m.in. pod Szczukami i Suchowolą. Po powrocie do Mińska Maz. rozpoczął pracę w konspiracji. Przyjął pseudonim "Luśnia".
Dowódca podwarszawskiego Dywizjonu 7 Pułku Ułanów AK o kryptonimie "Jeleń" (odznaczonego orderem Virtuti Militari), uczestnik akcji "Burza".
Od 1999 r. sekretarz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari przy Prezydencie RP.
Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i innymi odznaczeniami i medalami.


Witold Szaniawski zmarł 18 września 2003 r. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Płk Aleksander Bielak urodził się 7 grudnia 1919 roku w Dębinie (pow. Kraśnik); przydzielony do 7 Pułku Ułanów Lubelskich w wieku niespełna 16 lat.

Uczestnik m.in. bitwy pod Suchowolą (dwukrotnie ranny), żołnierz AK o pseudonimie "Zefir".

Założyciel i wieloletni prezes "Stowarzyszenia Weteranów, Ich Rodzin i Sympatyków 7 Pułku Ułanów Lubelskich".

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi medalami i dyplomami za aktywność na niwie krzewienia tradycji kawalerii.

Zmarł 19 lutego 2005 r. Pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.


Ppłk Witold Szaniawski


Rtm. Aleksander Onyszko urodzony 24 stycznia 1915 r. w Zawieprzycach.

Rotmistrz 7 Pułku Ułanów Lubelskich; brał czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą m.in. w obronie Mlawy, Makowa, Pułtuska, Wyszkowa oraz w bitwie pod Suchowolą.

W szeregach Armii Krajowej przyjął pseudonim "Zagłoba". W okresie konspiracji działał na terenie Zawieprzyc i okolic. Odznaczony wieloma krzyżami i medalami.

Aktywny działacz na rzecz szerzenia tradycji 7 Pułku Ułanów zwłaszcza na terenie Lublina.

Zmarł 27 marca 1997 r., pochowany na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Jego żona Maria również pozostawała w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły i wielokrotnie nas odwiedzała. W 2005 r. dokonała przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia szkolnej Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Oddaliśmy również hołd żołnierzom 1 dywizjonu 7 Pułku Ułanów Lubelskich kryptonim "Jeleń" - pododdziału Armii Krajowej działającego w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz biorącego udział w walkach Powstania Warszawskiego.

Zbiorowa mogiła poległych żołnierzy dywizjonu znajduje się na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt, Wojciech Miazio, archiwum szkoły.