obrazek

Światowy Dzień Inwalidy - Cyców 2011

14 maja 2011 r.

W sobotę 14 maja w hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie odbyło się coroczne spotkanie członków Związku Emerytów i Rencistów ph. "Światowy Dzień Inwalidy Cyców 2011".

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel. Mróz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. Starosty Łęczyńskiego Adama Niwińskiego, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Kazimierza Mazurka, Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniewa Rutkowskiego, Zastępcy Wójta Gminy Cyców Wiesława Pikuły oraz Księży Parafii św. Józefa w Cycowie.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym. Następnie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek i część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży ZS w Cycowie.

Wyróżnionym członkom Związku Emerytów i Rencistów wręczono listy gratulacyjne, okolicznościowe dyplomy oraz złote odznaki honorowe za szczególne zasługi dla Związku.

Inwalidzi to ogromna grupa ludzi najniżej uposażonych w kraju. Borykają się oni z różnymi przeszkodami. W tym dniu mogli spotkać się, porozmawiać i wymienić doświadczeniami.

"Światowy Dzień Inwalidy" jest szczególnym dniem, który ma przypomnieć społeczeństwu, że ludzie niepełnosprawni są jego częścią i skłonić do refleksji nad ich codziennym funkcjonowaniem i często trudną sytuacją życiową.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt, Dariusz Mazurkiewicz.
galeria

Światowy Dzień Inwalidy - Cyców 2011

14 maja 2011 r.
obrazek