Uroczystość odbyła się w sobotę 18 czerwca w hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie.


Zespoły taneczne w Cycowie powstały w 2001 roku z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich Pana Zbigniewa Rutkowskiego. Zajęcia taneczne umożliwiają rozwój fizyczny i intelektualny dzieci, wypełniają czas wolny, dają satysfakcję młodym tancerzom, rodzicom, dziadkom i całej społeczności Cycowa. Dzieci uczą się systematycznej pracy, odpowiedzialności, kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W zajęciach biorą udział dzieci od 3 do 18 lat, w odpowiednich grupach wiekowych: "Calineczki" 3-9 lat, "Skoczki" 10-13 lat, "Inspiracja" 13-16 lat, "Tuptusie" 8-15 lat, "Miraż" 8-16 lat, "Zefirki" 7-16 lat (grupa gimnastyki akrobatycznej). Edukację taneczną rozpoczynają od podstaw tańca klasycznego przez jazz, taniec współczesny, nowoczesny, stepowanie, taniec irlandzki po technikę tańca egipskiego. Wymienione techniki były wykorzystywane w poszczególnych choreografiach. Każda z nich zawierała odpowiedni dla grupy wiekowej przekaz zaczerpnięty z aktualnych wydarzeń z życia w kraju i na świecie, jak również z otaczającej nas przyrody. Kolejnym istotnym elementem pracy z dziećmi jest dobór repertuaru muzycznego, który jest uzależniony od tematu choreografii i wieku dzieci. Uczą się one rozpoznawania muzyki świata, jej gatunków, interpretują muzykę ruchem. Ważnym elementem jest również kostium sceniczny, który podkreśla tematykę tańca, wywołuje radość u dzieci, podnosi poziom artystyczny i estetyczny układu tanecznego.

Grupy taneczne działające przy Zespole Szkół w Cycowie, reprezentują gminę na terenie całego województwa, biorą udział z dużym powodzeniem w przeglądach tanecznych rangi powiatowej, wojewódzkiej i międzynarodowej.

Najważniejszymi wydarzeniami w jakich uczestniczyliśmy, uwzględniając w pierwszej kolejności konkursy, przeglądy, festiwale, to m.in. XXVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Białymstoku, Wojewódzkie Wiosenne Spotkania Taneczne w Zamościu, Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych w Puławach.


obrazek


W ciągu dziesięciu lat powstały aż 62 choreografie, dzięki którym młodzi tancerze stanęli 70 razy na podium, otrzymali 33 wyróżnienia oraz 3 wyróżnienia specjalne, w tym grand prix "Brązowy Promyk" w Zamościu.

Łącznie choreografie zespołów prezentowane były aż 218 razy podczas konkursów, przeglądów, festiwali i 158 razy podczas różnego rodzaju kulturalnych imprez. Taka ilość występów pozwala poszczycić się bogatym zbiorem pucharów, dyplomów, wyróżnień i podziękowań. Z czasem tancerze z Cycowa zasłużyli na miano "najbardziej roztańczonej młodzieży na Lubelszczyźnie". Zdobyli szacunek innych formacji i instruktorów. W dowód uznania dla ich twórczości, Lubelskie Centrum Kultury, zaprosiło młodzież na koncert pt: "Roztańczona Lubelszczyzna".

Dzięki takiej działalności dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie mają możliwość rozwoju artystycznego i osobowościowego. Wszyscy wspólnie uczą się radości z osiąganych sukcesów i radzenia sobie z porażką. Uczniowie i ich rodzice stali się bardziej emocjonalnie związani ze szkołą i środowiskiem. Wiele razy czuli się dumni, że pochodzą z Cycowa.


Choreografem i instruktorem formacji tanecznych i gimnastycznych jest od początku Pani mgr Małgorzata Kania.galeria

X-lecie Zespołów Tanecznych Cyców 2011

18 czerwca 2011 r.
obrazek