obrazek

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

1 września 2011 r.

Minęły dwa miesiące beztroskiej zabawy. Jesteśmy wypoczęci i nabraliśmy sił do pracy. Wspominając mile spędzony czas rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012.

W bieżącym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół pobierać będzie około 700 uczniów rozmieszczonych w 13 oddziałach w Szkole Podstawowej i 12 w Gimnazjum. Do 6 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 150 dzieci. Opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad dziećmi i uczniami sprawować będzie 70 nauczycieli.

Chciałbym złożyć najlepsze życzenia nauczycielom życząc zdrowia i wytrwałości w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

Rodzicom życzę zadowolenia z wyników swoich dzieci i dobrej wzajemnej współpracy, a uczniom - sukcesów i najwyższych ocen.

Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie
mgr Zbigniew Rutkowski


W tym roku szkolnym nasi uczniowie będą mogli w pełni korzystać z nowej bazy sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Zespole Szkół - kompleksu boisk im. gen. br. Tadeusza Buka oddanych do użytku w listopadzie zeszłego roku, a także placu zabaw dla najmłodszych oraz utworzonej przy nim siłowni plenerowej.

Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

1 września 2011 r.
obrazek