obrazek

Sprzątanie Świata 2011

Dnia 16 września 2011 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji "Sprzątanie Świata".

Tegorocznym hasłem przewodnim było: "Lasy to życie - chrońmy je". Organizatorzy akcji zachęcali do posprzątania polskich lasów.

Zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne, uczniowie ruszyli na poszukiwanie niechcianych odpadów, zaśmiecających naszą miejscowość. Zostali podzieleni na grupy i wraz z wychowawcami oczyszczali wyznaczone rewiry.

Strategia porządkowa, szczegółowo opracowana przez p. Wacława Modrzyńskiego, sprawiła, że każdy zakątek Cycowa i okolic został porządnie oczyszczony ze śmieci oraz niejedno "dzikie wysypisko" zakończyło swój żywot. Należy dodać, że znajdowano różne, niekiedy niezwykłe przedmioty :-) Zebrane odpady uczniowie wyrzucali do kontenerów podstawionych przez służby komunalne.

Tego typu akcje, oprócz korzyści wymiernych w postaci uprzątnięcia miejsca zamieszkania, mają dodatkowo charakter wychowawczy oraz edukacyjny. Kształtują proekologiczne postawy uczniów oraz uświadamiają fakt, że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko.

Tekst: Monika Kapłan.