obrazek

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2011 r.

"Być nauczycielem - to nie znaczy wykonywać zawód,
lecz realizować misję, pełnić posłannictwo

(Gaston Mialaret)


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ jest świętem wszystkich pracowników oświaty, dlatego też czwartkowa uroczystość zgromadziła całe grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów szkoły. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Cyców p. Janem Baczyńskim vel Mróz oraz Zastępcą Wójta p. Wiesławem Pikułę, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Teresa Kister, a także księża Parafii w Cycowie - ks. kanonik proboszcz Adam Sołtysiak oraz ks. kanonik senior Jan Słoma.

Uczniowie Zespołu Szkół pod kierunkiem p. Moniki Grochowskiej, p. Iwony Jóźwik oraz p. Anety Niespodziewańskiej przygotowali część artystyczną - trochę humoru i trochę refleksji, a przede wszystkim wiele serdecznych życzeń pod kierunkiem nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.

Tradycyjnie Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Uhonorowano 24 nauczycieli w dowód uznania za twórczą postawę nauczyciela, szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą, działania wspierające wszechstronny rozwój ucznia oraz wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Wyróżnieni zostali nauczyciele: p. Jolanta Bartniczuk, p. Anna Cyfra, p. Agata Czarnecka, p. Edyta Czerniak Edyta, p. Magdalena Dziewa-Tarczyluk, p. Joanna Górnik, p. Iwona Jóźwik, p. Małgorzata Kania, p. Maria Kosacka, p. Violetta Marciniak, p. Edyta Misiewicz-Hulewska, p. Iwona Niemiec, p. Marta Nowacka. p. Ewa Pasztelan, p. Małgorzata Popow, p. Ewa Pułka, p. Ewa Rycombel, p. Beata Sagan-Zalewska, p. Aldona Sławińska, p. Anna Staszczyk, p. Anna Stefańczyk, p. Justyna Tomasiak, p. Jolanta Wichrowska, p. Dorota Żóraw.

Z kolei Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel Mróz, dziękując wszystkim pracownikom szkoły za sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych, w sposób szczególny wyróżnił p. Monikę Grochowską, p. Małgorzatę Cybulską i p. Zbigniewa Rutkowskiego za ich rzetelną pracę, działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji, kształtowanie patriotycznych wartości wśród wychowanków, otwartość na współpracę ze społecznością lokalną oraz budowanie pozytywnych relacji z samorządem lokalnym.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2011 r.
obrazek