obrazek

Spotkanie młodzieży z por. Danielem Szczęsnym z 7 BKPow

24 lutego 2012 r.

Prelekcję dla uczniów poprowadził por. Daniel Szczęsny, oficer wychowawczy 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich III klas gimnazjum.

Pierwsza część spotkania dotyczyła kontynuowania przez Jednostkę tradycji ułańskich 7 Pułku, a także funkcjonowania współczesnej kawalerii powietrznej (wojsk desantowo-szturmowych) w strukturach Wojska Polskiego.

Pan Porucznik szybko nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, dzięki czemu bez niepotrzebnego skrępowania zadawali wiele pytań. Uczniowie zainteresowani byli przede wszystkim systemem szkolnictwa wojskowego i dostępnymi możliwościami rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej. Padły również pytania o służbę kobiet w armii, udział żołnierzy w misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie, a także ich codzienne życie w jednostce i realizowanie zadań na terenie kraju.

Na zakończenie spotkania, dzięki uprzejmości p. por. D. Szczęsnego, uczniowie mieli jedną z nielicznych okazji obejrzeć oryginalną Księgę Pamiątkową 7 Pułku Ułanów z 1947 r., którą przywiózł z Tomaszowa Mazowieckiego.

Księgę Pamiątkową prowadziło Koło Pułkowe w Londynie w latach 50-tych. Karty Księgi pełne są zdjęć i dokumentów, listów, telegramów i sprawozdań dotyczących Siódmaków. Pierwszy wpis oznaczony jest datą 21 września 1940 r. Dalej znajdują się zapisy i oryginalne autografy wszystkich dowódców, m.in. gen. Janusza Głuchowskiego, gen. Zygmunta Piaseckiego, gen. Józefa Smoleńskiego, płk. Łodzia Michalskiego i płk. Veli Bec Jedigara. Księga zawiera ponadto własnoręczne podpisy trzech Naczelnych Wodzów Wojska Polskiego na emigracji: gen. br. Władysława Andersa, gen. dyw. Bora Komorowskiego i Szefa 7 Pułku gen. br. Kazimierza Sosnkowskiego.

Wiosną 1997 r., z inicjatywy pana mjr. Witolda Szaniawskiego, Księga znalazła się w Polsce. 10 listopada 1998 r., w dniu jubileuszu 80-lecia Pułku, Księga została wręczona ówczesnemu dowódcy odrodzonego 7 Pułku w Nowym Glinniku mjr. dypl. Ireneuszowi Bartniakowi i od tamtej pory jest jednym z najcenniejszych eksponatów Sali Tradycji Jednostki.

Spotkanie młodzieży z oficerem 7 BKPow było jedną z inicjatyw podjętych przez Zespół Szkół w Cycowie w ramach przygotowania uczniów do tegorocznych obchodów 20-lecia nadania szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, ale miało również na celu zintegrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej. Jak się okazuje, działania tego rodzaju spotkają się z bardzo pozytywnym przyjęciem młodych ludzi. Bezpośredni kontakt młodzieży z przedstawicielami wojska jest jedną z najlepszych form budowania społecznej akceptacji dla funkcji i zadań Wojska Polskiego i kreowania etosu służby wojskowej.

Jako placówka z tradycjami ułańskimi jesteśmy zaszczyceni długoletnią owocną współpracą z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego. Pomimo dzielącej nas dużej odległości (ok. 250 km), zawsze mogliśmy liczyć na otwartość i przychylność ze strony Dowództwa Jednostki w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz utrwalania wśród młodzieży poczucia patriotyzmu.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Spotkanie młodzieży z por. Danielem Szczęsnym z 7 BKPow

24 lutego 2012 r.
obrazek

Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)