obrazek

Dzień Patrona

21 marca 2012 r.

23 marca 1921 roku Marszałek Józef Piłsudski udekorował sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich orderem Virtuti Militari V klasy mówiąc przy tej okazji:

„Za zasługi w bojach, za dzielność i wytrwałość w dobrej i złej doli – mianuję 7 Pułk Ułanów Lubelskich kawalerem orderu Virtuti Militari”.

Dla upamiętnienia tego niezwykle ważnego i uroczystego momentu dzień 23 marca stał się Świętem Pułku, a w Zespole Szkół w Cycowie obchodzony jest jako Dzień Patrona.

Już na początku marca ogłoszono aż 7 konkursów dot. Patrona: historyczny, literacki, plastyczny, informatyczny, sportowy, muzyczny oraz konkurs na najciekawszą gazetkę nt. 7 PUL. Poszczególne klasy rywalizowały między sobą w trzech kategoriach wiekowych: w grupie klas I-III gimnazjum oraz klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej.

Głównym celem wszystkich organizowanych konkursów było propagowanie wiedzy o Patronie szkoły – 7 Pułku Ułanów Lubelskich, popularyzowanie postaw i tradycji ułańskich oraz inspirowanie uczniów do twórczych działań.

Uczniowie indywidualnie bądź zespołowo brali udział w zmaganiach konkursowych zdobywając punkty dla swojej klasy. Następnie wszystkie punkty zostały zsumowane, a komisja konkursowa wyłoniła klasy, które zwyciężyły w ogólnej rywalizacji. A było o co walczyć, bowiem za trzy pierwsze miejsca przyznawano klasom nagrody pieniężne w wysokości 200 zł, 150 zł i 100 zł.

Główne obchody Dnia Patrona w naszej szkole odbyły się w dniu 21 marca: w godz. 8.50 – 9.40 dla klas I-III SP oraz w godz. 10.40 – 12.15 dla klas IV-VI SP i I-III GM. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwała komisja konkursowa w osobach: p. Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego jako Przewodniczącego, p. Elżbiety Sidorowskiej, p. Violetty Marciniak, p. Małgorzaty Cybulskiej, p. Anny Cyfra, p. Beaty Łaski, p. Ilony Wróblewskiej.

Tegoroczne uroczystości nabrały szczególnego charakteru dzięki obecności przedstawicieli 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego, p. ppor. Łukasza Czacherskiegop. sierż. Tomasza Tysa, którzy wzięli również aktywny udział w pracach Jury.

Zespół Szkół od wielu lat współpracuje z tomaszowską Jednostką, która zawsze wykazuje otwartość na potrzeby naszej szkoły i pomoc w realizacji ważnych dla nas przedsięwzięć. Od września 2011 r. współpracę naszej placówki z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich formalnie reguluje Porozumienie zawarte na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Bardzo ciekawym punktem programu uroczystości była mini rekonstrukcja wydarzeń sprzed 91 lat. Dwaj uczniowie gimnazjum, Przemek Majewski i Wojtek Pągowski, wcielili się w postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz mjr Zygmunta Piaseckiego – dowódcy 7 Pułku i odegrali scenę dekoracji sztandaru 7 Pułku Ułanów Lubelskich Orderem Virtuti Militari.

W końcu po odczytaniu protokołów i podsumowaniu wszystkich konkursów wyłoniono 3 zwycięskie klasy w trzech kategoriach wiekowych:


Klasy I-III szkoły podstawowej

  • I miejsce – kl. II c (nagroda pieniężna 200 zł)
  • II miejsce – kl. I a (nagroda pieniężna 150 zł)
  • III miejsce – kl. II b (nagroda pieniężna 100 zł)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

  • I miejsce – kl. VI b (nagroda pieniężna 200 zł)
  • II miejsce – kl. V a (nagroda pieniężna 150 zł)
  • III miejsce – kl. VI a (nagroda pieniężna 100 zł)

Klasy I-III gimnazjum

  • I miejsce – kl. III d (nagroda pieniężna 200 zł)
  • II miejsce – kl. I a (nagroda pieniężna 150 zł)
  • III miejsce – kl. II b (nagroda pieniężna 100 zł)

Nad całością tegorocznych obchodów Dnia Patrona czuwała jak zwykle Dyrekcja Szkoły oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Agnieszka Widzińska. Natomiast p. Elżbieta Sidorowska skutecznie dopilnowała, by uczniowie każdej klasy uczestniczyli w krótkiej lekcji muzealnej w szkolnej Izbie Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Na słowa uznania i podziękowania zasługują także organizatorzy poszczególnych konkursów oraz wychowawcy klas, którzy nieustannie wspierali swoich wychowanków w realizacji ich pomysłów i przedsięwzięć.

Taka forma obchodów Dnia Patrona stała się już tradycją szkoły. Udział w konkursach mobilizuje młodzież do poszerzenia swojej wiedzy nt. 7 PUL, daje możliwość wykazania się indywidualnie i zespołowo w różnych dyscyplinach, integruje zespoły klasowe, a przede wszystkim jest atrakcyjną dla młodzieży formą spędzania czasu, co można było wywnioskować po panującej świetnej atmosferze wśród uczestników uroczystości.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Dzień Patrona

21 marca 2012 r.
obrazek