Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Tomaszów Mazowiecki, 23 marca 2012 r.

„Ludzie szanują się wzajemnie dla swych cnót,
kochają zaś dla swych wad. (...)
ułan czy szwoleżer jest syntezą wszystkich cnót i wad polskich.
Trzeba go szanować, a nie można nie kochać.” (gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski)

W dniu 23 marca na zaproszenie Dowództwa 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uroczystość miała miejsce na placu apelowym przed Sztabem 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka w obecności m.in. gen. dyw. rez. Jana Kempary, p.o. Dowódcy 25 BKPow płk. dypl. Tomasza Czechowskiego, Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich ppłk. dypl. Jarosława Niemca, Zastępcy Dowódcy 7 DUL mjr. Piotra Wrony, byłych Dowódców Dywizjonu – płk. dypl. Szymona Koziatka i ppłk. dypl. Adama Greli, a także por. rez. Józefa Adamczyka - kombatanta 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz Matki Chrzestnej Sztandaru 7 DUL p. Zofii Łęgowik.

Społeczność Cycowa reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski, Wicedyrektor p. Małgorzata Cybulska, p. Marta Gawlińska oraz Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel Mróz i jego Zastępca p. Wiesław Pikuła. W uroczystości wzięła także udział 15-osobowa delegacja uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami. Po raz pierwszy w Tomaszowie Maz., Zespół Szkół reprezentowany był również przez Poczet Sztandarowy.

Po przeglądzie pododdziałów, złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 DUL ppłk dypl. Jarosław Niemiec, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia swoim Kawalerzystom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. W sposób szczególny zwrócił się do żołnierzy wyjeżdżających niebawem razem z nim na XI zmianę PKW w Islamskiej Republice Afganistanu w składzie Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej. Obejmując obowiązki Zastępcy Dowódcy SGPS, Pan Pułkownik życzył sobie i swoim podwładnym żołnierskiego szczęścia, bezpiecznego pobytu na misji i powrotu w niezmienionym stanie osobowym, z poczuciem dobrze wykonanego zadania.

W dalszej części uroczystości wielu żołnierzy i pracowników wojska zostało wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz udział w misjach zagranicznych. Odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu” oraz Rozkazy Dowódcy 7 DUL o wyróżnieniach i przyznaniu Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej, który jest efektem nie tylko szkoleń zrealizowanych w kraju, ale także doświadczeń nabytych podczas Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.

Ostatnim punktem piątkowych uroczystości była defilada pododdziałów oraz złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie Pułku w Nowym Glinniku.


Z okazji Święta 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich pragniemy raz jeszcze przekazać
wszystkim Żołnierzom i pracownikom Jednostki życzenia wszelkiej pomyślności i  zadowolenia
z trudnej i odpowiedzialnej służby Ojczyźnie, niesłabnącej satysfakcji z powierzonych obowiązków,
a także spełnienia zawodowych i osobistych planów.


Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Tomaszów Mazowiecki, 23 marca 2012 r.