obrazek

Witaj Maj, Trzeci Maj

30 kwietnia 2012 r.

„...dla dobra powszechnego,
dla ugruntowania wolności,
dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic,
z największa stałością ducha
niniejszą konstytucję uchwalamy...”

(z Preambuły Konstytucji 3 Maja)


221 lat temu – 3 maja 1791 r. – Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

W dniu 30 kwietnia 2012 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się uroczysta akademia, pełna pięknych przeżyć patriotycznych. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciel Gminy Cyców – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty p. Andrzej Choma, p. Marta Kociuba – Przewodnicząca Rady Gminy Cyców, p. Teresa Kister – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Księża Parafii w Cycowie ksiądz proboszcz Adam Sołtysiak i ksiądz senior Jan Słoma.

Uczniowie pod kierunkiem p. Wandy Szawuły i p. Agnieszki Widzińskiej zaprezentowali program artystyczny o charakterze poetycko-historycznym. Oprawę muzyczną przygotowała p. Aneta Niespodziewańska.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Witaj Maj, Trzeci Maj

30 kwietnia 2012 r.
obrazek