obrazek

Uroczystość XX-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

23 czerwca 2012 r.

„Jeśli są miejsca, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy -
to jednym z nich jest szkoła
pomagająca szukać uczniom tożsamości.”


23 czerwca 2012 r. społeczność Zespołu Szkół w Cycowie świętowała swój wielki Jubileusz XX-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Dokładnie 20 lat temu, Dyrektor Zbigniew Rutkowski podjął decyzję, aby wówczas Szkoła Podstawowa w Cycowie, przyjęła imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich, jednej z najznamienitszych formacji kawaleryjskich Rzeczpospolitej Polskiej. To wydarzenie na trwałe związało społeczność szkolną z wieloma niezwykłymi ludźmi – weteranami 7 Pułku, ich rodzinami i sympatykami, a także kawalerzystami z Tomaszowa Mazowieckiego, jednostki kontynuującej tradycje Pułku. Stąd też uroczystości zgromadziły wielu znamienitych gości, przyjaciół szkoły, z różnych stron Polski.

Swoja obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele JW z Tomaszowa Mazowieckiego:

 • ppłk dypl. Tomasz Królikowski, reprezentujący dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego,
 • kpt. Marcin Siudziński, reprezentujący dowódcę 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Maz. oraz st. chor. Andrzej Klepacz i mł. chor. Marcin Reczycki,
 • ppłk dypl. Radosław Cyniak, dowódca 1 Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej,
 • ppłk dypl. Maciej Mazurkiewicz, dowódca 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa,
 • płk Grzegorz Proskura, reprezentujący Dowódcę Wojsk Specjalnych.

Obecni byli również przedstawiciele środowiska weteranów i sympatyków 7 Pułku, a wśród nich:

 • por. Józef Adamczyk, kombatant 7 Pułku i wieloletni przyjaciel szkoły,
 • ppłk Zygmunt Gebethner, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,
 • pan Andrzej Osiński, Prezes Towarzystwa Pamięci 7 PUL w Mińska Maz.,
 • panowie Artur Piętka i Andrzej Wiśniewski z Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Maz.

Nie zabrakło także licznie przybyłych reprezentantów władz gminnych i powiatowych oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, m.in.:

 • Wójt Gminy Cyców pan Jan Baczyński vel Mróz,
 • Zastępca Wójta pan Wiesław Pikuła,
 • pan Arkadiusz Biegaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego,
 • pan Kazimierz Radko, Sekretarz Powiatu,
 • panowie Szymon Czech i Andrzej Dyczewski, członkowie Zarządu Powiatu,
 • insp. Sławomir Zagojski, Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
 • bryg. Dariusz Lis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej,
 • ppłk SG Jacek Kozak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej.


Atmosfera i nastrój tamtego dnia były pełne wzruszeń i wspomnień, ale także podziękowań wszystkim tym ważnym dla szkoły ludziom, bez których inicjatywy i zaangażowania nie zapisałyby się tak interesujące karty historii.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zbigniew Rutkowski, który w swoich przemówieniu dokonał podsumowania tych dwóch dziesięcioleci Szkoły z Patronem – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Przypomniał, jak doniosłym i ważnym dla szkoły wydarzeniem był moment nadania imienia 7 Pułku. Przywołał nazwiska trzech osób, bez udziału których nie przeżywalibyśmy tej wspaniałej uroczystości – pułkownika Witolda Szaniawskiego, pułkownika Aleksandra Bielaka i rotmistrza Aleksandra Onyszko. To weterani 7 pułku i inicjatorzy nadania szkole imienia – niegdyś często goszczący w naszej szkole, oddani sercem przyjaciele, niestety już nieżyjący, ale wciąż trwają w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrektor Z. Rutkowski podkreślił również, jak na przestrzeni tych lat rozwinęła się współpraca naszej szkoły z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej i podległym jej 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim. Za przychylność, wspieranie szkoły i otwartość na współpracę podziękował byłym i obecnym dowódcom.

Za życzliwość, pomoc i wsparcie Dyrektor złożył podziękowania również weteranom 7 Pułku, a także władzom samorządu lokalnego, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom. Zwracając się do uczniów podkreślił, by kierowali się słowami znanego pisarza i wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka: ”Nie wstydźcie się marzeń, dumne miejcie zamiary i dążcie do sławy, coś z tego na pewno się stanie„.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół pod kierunkiem p. Anny Kozak-Okońskiej, była okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także wychowania w duchu poszanowania tradycji i tożsamości narodowej.

Wiele wzruszeń przyniosła też prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Elżbietę Sidorowską i p. Pawła Enskajta, która przypomniała najważniejsze inicjatywy związane z Patronem, zrealizowane w ciągu tych 20 lat. Niejednemu z uczestników uroczystości zakręciła się łza w oku...

Po części artystycznej wszyscy uczestnicy zebrali się na terenie obiektów sportowych Orlik 2012 im. gen. br. Tadeusza Buka, gdzie przy udziale Kompanii Honorowej 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, por. Rafał Dędza odczytał Apel Pamięci, przywołujący żołnierzy poległych za Polskę, również ułanów 7 Pułku.

Uroczystości jubileuszowe Zespołu Szkół w Cycowie przypomniały, jak wiele w ciągu tych 20 lat z 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich, zrealizowanych zostało inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji i narodowej tożsamości, które z pewnością zaowocowały pozytywnym wychowaniem młodzieży. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne przekazują młodemu pokoleniu Polaków najlepsze wzorce, ucząc mądrego korzystania z dziedzictwa 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Mariusz Kimak.
galeria

Uroczystość XX-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

23 czerwca 2012 r.
obrazek