obrazek

Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2013 r.

Już po raz dziewiąty w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (Internet Safer Day) przeprowadzony został, pod hasłem "Moje pr@wa i oboWWWiązki", konkurs "Dzień Bezpiecznego Komputera". Organizatorem jest Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Koordynatorami są nauczyciele ww. szkoły - p. Bożena Jarmuł i p. Leszek Widz. Honorowy patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci, promocja bezpieczeństwa sieciowego i komputerowego,
  • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
  • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

W dniu 8 stycznia b.r. w naszej szkole przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Uczniowie gimnazjum rozwiązywali test wyboru, zawierający 16 pytań dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet i zasad bezpiecznego korzystania z komputera. W wyniku eliminacji do etapu regionalnego zakwalifikowali się: Klaudia Gałkowska, kl. IIb, Mateusz Kapłan, kl. IIIb i Maciej Pasztelan, kl. IIIa.

Drugi etap konkursu odbył się 5 lutego w dniu Światowego Dnia Bezpiecznego Komputera w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W rywalizacji uczestniczyło 75 uczniów z 27 szkół gimnazja, licea i technika) z województwa lubelskiego. Po prezentacji zespołów uczestnicy spotkania rozwiązywali na komputerach test sprawdzający, który podobnie jak na etapie szkolnym, składał się z 16 pytań wyboru. Po emocjonujących dogrywkach wyłoniono zwycięzców.

Podczas trwania konkursu uczestnicy wysłuchali wykładu p. Janusza Warszewskiego, konsultanta ds. informatyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, na temat: „Internet – moje prawa i obowiązki”.

Laureaci (I - III miejsce) otrzymali pakiety upoważniające do bezpłatnego uzyskania certyfikatu ECDL oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Należy dodać, że nasz uczeń Mateusz Kapłan zdobył wyróżnienie w kategorii gimnazjum. Pozostali reprezentanci szkoły otrzymali również dyplomy i drobne upominki. W uroczystości wręczenia nagród i dyplomów uczestniczył p. Wojciech Kulik – regionalny koordynator ECDL, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, p. Janusz Warszewski, konsultant LSCDN i p. Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

Tekst: Sylwia Delekta – Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta – Prokopiuk, archiwum ZSEN Lublin.
galeria

Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2013 r.
obrazek