obrazek

Uczniowie klas I Gm odwiedzili miejsca związane z Patronem Szkoły – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich

13, 15 marca 2013 r.

Tradycją szkoły stają się wycieczki edukacyjne uczniów I klas gimnazjum do miejsc związanych z Patronem Szkoły – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Wyjazdy sprzyjają integracji zespołów klasów, a przede wszystkim są cennym doświadczeniem patriotycznym.

W dniach 13 i 15 marca, 71 uczniów pod opieką wychowawców p. Jolanty Bartniczuk, p. Małgorzaty Popow, p. Agnieszki Pawlak i p. Wacława Modrzyńskiego, zwiedzali Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Wojska Polskiego oraz Cmentarz Powązkowski w Warszawie.

W Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, p. Artur Piętka – kustosz muzeum, wyczerpująco opowiadał m.in. o historii kształtowania się tradycji pułkowej, symbolach Pułku, umundurowaniu ułanów oraz udziale 7 Pułku w wojnie polsko-bolszewickiej.

Na Cmentarzu Powązkowskim złożono wiązanki kwiatów na grobach weteranów 7 Pułku – płk Witolda Szaniawskiego i płk Aleksandra Bielaka, a także na mogile zbiorowej żołnierzy Dywizjonu AK "Jeleń" – pododdziału AK biorącego udział w walkach Powstania Warszawskiego.

W Muzeum Wojska Polskiego uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej „Drogi do niepodległości 1918-1920”. Ponadto zobaczyli oryginalny sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich z 1921 r., który został odznaczony przez Marszałka Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari.

Jednak największą atrakcją dla młodzieży okazało się wejście do wnętrza samolotu AN-26, do niedawna wykorzystywanego najczęściej do ćwiczeń skoczków spadochronowych.

Wycieczki były dofinansowane przez Gminę Cyców.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Agnieszka Widzińska, Małgorzata Cybulska.
galeria

Uczniowie klas I Gm odwiedzili miejsca związane z Patronem Szkoły – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich

13, 15 marca 2013 r.
obrazek