obrazek

„Lepsza Szkoła” – to my!

(należymy do sieci szkół realizujących projekt pod nazwą „Lepsza Szkoła”)

Lepsza Szkoła – to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki uczniów, pracujących z podręcznikami „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Nasza szkoła bierze udział w wymienionym projekcie, realizując różnorodne zadanie projektowe, m.in. „Język polski. Wielki sprawdzian”, od kilku już lat. Pracą objęci są uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej z języka polskiego. Nasi uczniowie rozwiązują standaryzowane testy. Jako poloniści mamy możliwość porównywania wyników poszczególnych uczniów oraz całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Projekt daje ogromne możliwości diagnozy i monitoringu postępów uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności wymaganych Podstawą Programową. Badania poziomu wiedzy i umiejętności są możliwe dzięki specjalistycznym narzędziom pomiaru dydaktycznego. Możemy sprawdzić, które typy zadań sprawiają najwięcej trudności, nad czym należy jeszcze pracować i jakie umiejętności ćwiczyć.

Wierzymy, że udział w projekcie wpłynie na podniesienie wyników ze sprawdzianu szóstoklasisty, a tym samym na lepsze przygotowanie uczniów do pracy w gimnazjum z różnymi typami zadań.

Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie legitymuje się logo projektu „Lepsza Szkoła”, które eksponujemy na naszej stronie internetowej. Nauczyciele zaś posiadają certyfikaty aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań projektowych, zamieszczamy jeden z ostatnich za rok szkolny 2013/2014.

Adres strony Internetowej Projektu Edukacyjnego "Lepsza Szkoła" - przejdź  >>