obrazek

Ślubowanie pierwszych klas gimnazjum

23 października 2014 r.

23 października, w godzinach popołudniowych, odbyła się uroczystość Ślubowania klas pierwszych gimnazjum.

Podczas części oficjalnej, w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, rodziców i wychowawców, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie przed Sztandarem Szkoły.


My, uczniowie Gimnazjum
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

ŚLUBUJEMY!

Zdobywać wiedzę, umiejętności i sprawności, by wykorzystać je
w dalszym toku nauki i w życiu.

ŚLUBUJEMY!

Uwzględniać uczucia i potrzeby drugiego człowieka.

ŚLUBUJEMY!

Przygotowywać się do zajęć sumiennie i uczciwie.

ŚLUBUJEMY!

Nie zawieść zaufania nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów.

ŚLUBUJEMY!

Swoim zachowaniem i wiedzą godnie reprezentować Gimnazjum
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.

ŚLUBUJEMY!


W gimnazjum w Cycowie edukację kontynuuje młodzież ze wszystkich szkół podstawowych z terenu całej gminy. W tym roku do czterech oddziałów klas pierwszych uczęszczać będzie 76 gimnazjalistów.

Funkcje wychowawców pełnią:

kl. I a - mgr Maria Kosacka,

kl. I b - mgr Magdalena Jakubczak,

kl. I c - mgr Wanda Szawuła,

kl. I d - mgr Justyna Tomasiak.obrazek

Ślubowanie pierwszych klas gimnazjum

23 października 2014 r.
obrazek