Ogólnopolskie Wybory Książek

„W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na zakup książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani."

Patronat nad wyborami objęła pani minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska. Współpartnerami przedsięwzięcia są Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Biblioteki Szkolne Online.


Również w naszej szkole w dniach 2-6.03.2015 r. uczniowie brali udział w ww. wyborach.

Cele przedsięwzięcia:

  1. Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
  2. Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
  3. Promocja czytelnictwa.
  4. Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym;
  5. Kształtowanie postaw obywatelskich.
  6. Popularyzacja zasad wyborów.

W bibliotece szkolnej zostało przygotowane miejsce promujące akcję wraz z urną wyborczą. Uczniowie w czasie godziny wychowawczej przychodzili pod opieką wychowawcy do biblioteki. Uzupełniali karty do głosowania, gdzie wpisywali od 1 do 3 tytułów najciekawszych książek, które przeczytali w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyniki wyborów zostały ogłoszone w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

Na podstawie sprawozdań wysłanych do miesięcznika "Biblioteka w szkole" zostaną sporządzone wyniki i przekazane pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów.


Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.

obrazek

Ogólnopolskie Wybory Książek

2-6. marca 2015 r.
obrazek