obrazek

Świętujemy z Kawalerią

27 marca 2015 r., Tomaszów Mazowiwecki.

„Ludzie szanują się wzajemnie dla swych cnót,
kochają zaś dla swych wad. (...)
ułan czy szwoleżer jest syntezą wszystkich cnót i wad polskich.
Trzeba go szanować, a nie można nie kochać.

(gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski)W dniu 27 marca, na zaproszenie Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich ppłk. Piotra Gołosa, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułku Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości i sympatyków 7 DUL, m.in. byłych dowódców, przedstawicieli władz miasta, powiatu i służb mundurowych. Obecni byli także por. rez. Józef Adamczyk – kombatant 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz p. Zofia Łęgowik, matka chrzestna sztandaru 7 DUL. Społeczność Cycowa reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski, Wicedyrektorzy p. Małgorzata Cybulska i p. Violetta Marciniak oraz Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła.

Punktualnie o godz. 13.00 dowódca uroczystości, mjr Mariusz Stańczak, złożył ppłk. dr. Stanisławowi Kaczyńskiemu, Dowódcy 25 BKPow, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał ppłk Piotr Gołos, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia swoim żołnierzom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Podkreślił, że Kawalerzyści z Tomaszowa reprezentują wysoki poziom wyszkolenia, a swoje umiejętności nieustannie doskonalą podczas międzynarodowych ćwiczeń z żołnierzami holenderskimi, amerykańskimi, brytyjskimi, niemieckimi i ukraińskimi.

Uroczystość Święta Pułku była również okazją do wyróżnień za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz udział w misjach zagranicznych. Odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu” oraz Rozkazy Dowódcy 7 DUL o przyznaniu Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Szczególnym wyróżnieniem Prezydenta RP „Krzyżem Wojskowym” odznaczono kaprala Mariusza Wiśniocha „za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko atakom terrorystycznym”. Ponadto decyzją Ministra Obrony Narodowej czterech żołnierzy odznaczono medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


Na uwagę zasługuje również fakt wyróżnienia przez Ministra Tomasza Siemoniaka całego 7 batalionu kawalerii powietrznej tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2014 roku. Żołnierze Batalionu zaprezentowali wysokie umiejętności i profesjonalizm podczas krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń, kursów, szkoleń oraz treningów sztabowych, m.in. pk. ANAKONDA, FALCON i SOKÓŁ. Na najwyższym poziomie wykonywali także zadania poza granicami państwa, tworząc główne siły XIII zmiany PKW w Afganistanie. Podczas piątkowego Święta, ppłk Piotr Gołos w imieniu Ministra ON, wręczył jedenastu Kawalerzystom „sznur wyróżniający w kolorze amarantowym z dwoma chwastami”, który symbolizuje to wyróżnienie przy umundurowaniu żołnierza. Jeden taki egzemplarz ppłk Gołos przekazał naszej placówce do szkolnej Izby Tradycji.


Ostatnim punktem piątkowych uroczystości był pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 bkpow oraz defilada pododdziałów z udziałem orkiestry garnizonowej Sił Powietrznych z Radomia. Następnie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie się Pułku w Nowym Glinniku.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
obrazek

Świętujemy z Kawalerią

27 marca 2015 r., Tomaszów Mazowiwecki.
obrazek