53. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
„Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”
– półfinał rozstrzygnięty.


grafikaobrazek

Filatelistki z Cycowa po raz kolejny pokonują rywali!

18 kwietnia 2015 r.

W sobotę 18 kwietnia 2015 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby Poczty Głównej w Lublinie, by wziąć udział w Półfinale 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”.


Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:

  • p. mgr inż. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistów,
  • p. mgr Cezary Rejn - Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:

  1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej.
  2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Lubelszczyzną - jej historią i zabytkami.
  3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.
  4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o Lubelszczyźnie, która jest przewodnią w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością zagadnień z filatelistyki i historii Poczty Polskiej.

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (20 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (20 pytań dotyczących tematu).

Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Wszyscy młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez Przewodniczącego OL PZF p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami (znaczki, karty pocztowe, przybory filatelistyczne).


Zarówno w grupie młodszej (szkoła podstawowa) i średniej (gimnazja) dominowały filatelistki z Cycowa.

I miejsce zajęła Sandra Prokopiuk z klasy 4 a SP

III miejsce Klaudia Humieniuk z klasy 4a SP

IV miejsce Natalia Dąber z klasy 4a SP

I miejsce Anna Nowak z klasy 2c Gim.

III miejsce Natalia Skurak z klasy 2c Gim.

IV miejsce Małgorzata Kawalec z klasy 2c Gim.


W grupie starszej (szkoły średnie) zwyciężyła nasza absolwentka - Angelika Brzozowiec, obecnie uczennica I LO im. S.Czarnieckiego w Chełmie (Angelika uczestniczyła w Finale Krajowym w Toruniu w 2013 roku).

Dodatkową atrakcją dla uczennic, które zajęły I miejsca, oprócz otrzymanych nagród rzeczowych, jest 4-dniowy wyjazd na etap ogólnopolski konkursu, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca br. w Nałęczowie.

Gratulujemy!!!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
obrazek

Filatelistki z Cycowa po raz kolejny pokonują rywali!

18 kwietnia 2015 r.
obrazek