obrazek

Gminny Konkurs Matematyczny „Junior”

15 maja 2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Cycowie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Junior”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas IV Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cyców: Szkoła Podstawowa w Cycowie, Filialna Szkoła Podstawowa w Świerszczowie, Szkoła Podstawowa w Stawku, Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Malinówce oraz Szkoła Podstawowa w Garbatówce. Organizatorami konkursy były Panie: Fabiola Golan i Eliza Enskajt.

Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Dzieci rozwiązywały zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Wszyscy pracowali wytrwale z wielką ambicją i zaangażowaniem podeszli do zadań.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  • Pani Fabiola Golan ze Szkoły Podstawowej w Cycowie,
  • Pani Eliza Enskajt z Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
  • Pani Agata Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Malinówce,
  • Pani Magdalena Pikuła ze Szkoły Podstawowej w Stawku,
  • Pani Justyna Zwolińska ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. miejsce Mateusz Kondraciuk – Szkoła Podstawowa w Cycowie.
  2. miejsce Jakub Zuzaniuk – Szkoła Podstawowa w Garbatówce.
  3. miejsce Klaudia Jerzak – Szkoła Podstawowa w Malinówce.

Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i zainteresowanie, a nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu oraz pracę w komisji.

Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Cyców Panu Wiesławowi Pikule za ufundowanie fantastycznych nagród i upominków.

Tekst: Eliza Enskajt.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.

obrazek

Gminny Konkurs Matematyczny „Junior”

15 maja 2015 r.
obrazek