obrazek

Projekt „Multisport” 2015 w naszej szkole

Rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

W latach szkolnych 2014/15 i 2015/16 w okresie od 17.02.2015 r. do 30.12.2015 r., w Zespole Szkół w Cycowie realizowany jest ogólnopolski projekt sportowy pod hasłem „MultiSport”- są to zajęcia sportowe dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Gminy, Lokalne Ośrodki Sportowe i Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie (Operator Wojewódzki) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKR).

Ideą projektu MultiSport jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci szkół podstawowych.

Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulujących aktywność fizyczną uczestników. Odbywają się na różnych obiektach sportowych, dając możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcają uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

W projekcie biorą udział uczniowie uzdolnieni ruchowo jak i Ci, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną. Uczniowie mogą w pełni rozwijać swoje zdolności psychomotoryczne, podnosić swój poziom wyszkolenia oraz sprawdzać się w zawodach. Mając na uwadze przede wszystkim troskę o ucznia, jego sprawność i zdrowie, zwracam szczególną uwagę na problem ustawicznej aktywności fizycznej podejmowanej świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Zajęcia są prowadzone 3 razy w tygodniu, w grupie ćwiczebnej liczącej 20 osób (7 dziewczynek i 13 chłopców), w 90- minutowych jednostkach lekcyjnych z podziałem na trzy bloki tematyczne.

  • lekkoatletyka i gimnastyka
  • gry zespołowe
  • sporty mające tradycje i zapotrzebowanie w danym środowisku lokalnym.

Zgodnie z założeniami programu, przeprowadzony został w miesiącu maju Mini Test MultiSport składający się z 3 prób (zwis na drążku, bieg wahadłowy 5x10m, bieg długi – w zależności od wieku uczestników 600, 800, 1000m).Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do udziału w teście, a uzyskane wyniki posłużą do oceny poprawy sprawności fizycznej w przyszłym roku szkolnym.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole.

Wyposażenie szkoły bogate jest w przybory i przyrządy sportowe do uprawiania różnorodnej aktywności fizycznej. Dodatkowo w ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt sportowy o łącznej wartości 2680,00 zł.

Tekst: Joanna Nowaczek.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

Projekt „Multisport” 2015 w naszej szkole

Rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016
obrazek