obrazek

Konkurs profilaktyki zdrowia "Palenie albo zdrowie – wybór należy do ciebie"

1 czerwca 2015 r.

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Cycowie odbył się konkurs profilaktyki zdrowia pt. „Palenie albo zdrowie – wybór należy do ciebie”. Celem zorganizowanej akcji było poszerzenie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od nikotyny oraz promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

Był to wyjątkowy dzień również dlatego, że przybyli do nas pracownicy Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, którzy wzięli udział w wyżej wymienionej akcji. Pan dr n.med. Jacek Mendocha przeprowadził prelekcję nt. „Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, z wyszczególnieniem palenia tytoniu”. Pani Kierownik Justyna Cybul zorganizowała stoisko informacyjno – edukacyjne przy którym można było zapoznać się z materiałami dotyczącymi szkodliwości palenia tytoniu oraz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Została przekazana uczniom bardzo cenna i pouczająca wiedza.

W konkursie uczestniczyło 24 uczniów reprezentujących klasy I–III gimnazjum.

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Michał Kłębukowski i Weronika Karpiuk z klasy IIIB

II miejsce – Jakub Bronecki i Błażej Majewski z klasy IIIC

III miejsce – Krzysztof Walter – Croneck i Michał Czochara z klasy IIA


Organizatorami akcji były Panie: Małgorzata Siroń, Fabiola Golan, Katarzyna Kalbarczyk. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Cyców Pana Wiesława Pikułę oraz Panią Justynę Cybul. Słodki poczęstunek sponsorowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Cycowie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Tekst: Małgorzata Siroń.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
obrazek

Konkurs profilaktyki zdrowia "Palenie albo zdrowie – wybór należy do ciebie"

1 czerwca 2015 r.
obrazek