obrazek

Przedszkolaki w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie

Kwiecień - maj 2015 r.

W związku z realizacja tygodniowego tematu o przyrodzie, przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.

Wycieczkę zaczęliśmy od siedziby Poleskiego Parku Narodowego, mogliśmy dokładnie dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony żółwia błotnego. W Ośrodku tym w okresie od połowy września do końca maja przebywają małe żółwie błotne. Jest to jedno z działań służb Parku zmierzające do poprawy stanu populacji żółwia błotnego. W Ośrodku przetrzymywane są małe żółwie, z kilku powodów. Jednym z nich jest utrudniony dostęp do zbiorników wodnych w pobliżu legowisk, które w okresie wczesnej jesieni często pozbawione są wody.

Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Zwiedziliśmy ciekawe miejsce, poszerzyliśmy wiedzę o Poleskim Parku Narodowym. Wycieczka bardzo pozytywnie wpłynęła na przedszkolaków szczególnie zainteresowanych przyrodą.

Tekst: Wychowawcy przedszkola.
Zdjęcia: Wychowawcy przedszkola.
obrazek

Przedszkolaki w Poleskim Parku Narodowym w Urszulinie

Kwiecień - maj 2015 r.
obrazek