obrazek

Szkolna Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich powiększyła swoje zbiory

10 sierpnia 2015 r.

Dzięki przyjaciołom naszej szkoły, wspaniałym darczyńcom, Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich, nieustannie powiększa swoje zbiory. W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele cennych pamiątek i eksponatów z okazji obchodów 95. rocznicy bitwy pod Cycowem.


Pani Marta Tarabuła, prezes Fundacji Pałac w Ryczowie, ofiarowała wielkoformatową fotografię swojego dziadka – gen. Zygmunta Piaseckiego, dowodzącego 7 Pułkiem Ułanów w zwycięskim boju pod Cycowem. Fotografia przedstawia wizerunek Generała z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Pani Marta przekazała również zestaw kart pocztowych, zaprojektowanych z wykorzystaniem różnych zdjęć gen. Piaseckiego, także tych z prywatnych zbiorów.

Niezwykle cenne dla naszej szkoły, jako placówki kultywującej tradycje kawaleryjskie, są reprinty dwóch regulaminów kawalerii z okresu międzywojennego, podarowane przez pana ppłk. Radosława Cyniaka.

Regulamin Kawalerii wprowadzony w 1922 r. jest obszernym opracowaniem, zawierającym ogólne, jak i szczegółowe zasady wszechstronnego wyszkolenia kawalerzysty. Natomiast Regulamin Kawalerii z 1935 r. w sposób wyczerpujący omawia naukę jazdy konnej. Oba opracowania są doskonałym i unikatowym źródłem wiedzy dla wszystkich miłośników polskiej kawalerii. Większość zasad w nich zawartych ma charakter ponadczasowy. Do dnia dzisiejszego korzystają z nich członkowie szwadronów kawalerii ochotniczej, grup rekonstrukcyjnych oraz wszyscy inni zainteresowani tematyką.

Unikatowe, ekskluzywne wydanie albumu „Legiony Polskie 1914 – 1918”, autorstwa W.Wysockiego, W.Cygana i J.Kasprzyka, ofiarowała pani Poseł Gabriela Masłowska. Album ukazał się w 2014 roku w setną rocznicę narodzin Legionów Polskich. Na ponad 850 stronach kredowego papieru zamieszczonych jest ok. 1700 fotografii, noty biograficzne, kopie dokumentów, mapy oraz ryciny.

Szef Sztabu DGRSZ, pan gen.dyw. Ireneusz Bartniak, przekazał okolicznościowy ryngraf oraz najnowszą publikację poświęconą Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i podległym jednostkom. Opracowanie charakteryzuje strukturę, zadania i priorytety nowego systemu kierowania i dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi, funkcjonującego od stycznia 2014 r. W sposób szczegółowy opisuje również jednostki wojskowe i instytucje podległe Dowództwu Generalnemu i poszczególnym inspektoratom.

Naszą kolekcję medali i ryngrafów wojskowych powiększył pan ppłk Maciej Mazurkiewicz, były dowódca 7 bkpow, ofiarowując okolicznościowy medal pamiątkowy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie, w której Pan Podpułkownik pełni obecnie funkcję szefa obrony przeciwlotniczej.

Bardzo ciekawym eksponatem obdarował nas pan ppłk Tomasz Królikowski, oficer 25 BKPow z Tomaszowa Mazowieckiego, a mianowicie przekazał do zbiorów Izby Tradycji nóż szturmowy wz. 98, który często wykorzystywany jest przez jednostki specjalne i komandosów. To doskonały przykład wyposażenia współczesnego żołnierza i z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie uczniów.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za przekazane pamiątki.