IV Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

IV Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

W dniach 10 – 11 sierpnia 2018 r. odbył się już po raz czwarty Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem” zorganizowany przez Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne INICJATYWA przy współpracy z Zespołem Szkół w Cycowie. Honorowy patronat nad imprezą jak co roku objęli Wójt Gminy Cyców oraz Prezes Oddziału PTTK we Włodawie.

Głównym celem Rajdu jest upamiętnienie kolejnych rocznic bitwy 7 Pułku Ułanów Lubelskich z bolszewikami pod Cycowem. Uczestnicy podążają śladami „Siódmaków”, jak również poznają inne miejsca pamięci narodowej związane z różnymi wydarzeniami okresu wojny polsko-bolszewickiej. W tym roku dodatkowo uczczono 100-lecie powstania 7 Pułku oraz 125. rocznicę urodzin gen. Zygmunta Piaseckiego – dowódcy Pułku w bitwie cycowskiej.

W pierwszym dniu trasa Rajdu obejmowała, m.in. Cmentarz wojenny z lat 1915 i 1920 z mogiłą ułanów 7 Pułku poległych w bitwie cycowskiej, Pomnik poświęcony bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, Most im. Majora Zygmunta Piaseckiego na rz. Śwince oraz Izbę Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie.

Drugiego dnia zorganizowano wyjazd do Ossowa – miejsca bitwy stoczonej w dniach 13-14 sierpnia z bolszewikami w ramach Bitwy Warszawskiej. „Lekcja żywej historii” prowadzona przez rekonstruktora, seans filmu „Zwycięstwo 1920”, wprowadzającego w problematykę wojny polsko-bolszewickiej, a także spacer z przewodnikiem szlakiem miejsc pamięci związanych z bojem pod Ossowem to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych dla uczestników Rajdu. Bardzo ciekawe okazało się także Muzeum Historii Filmów Jerzego Hoffmana, ze szczególnym uwzględnieniem filmów historycznych, kształtujących postawę patriotyczną już kilku pokoleń Polaków. Wśród eksponatów można było zobaczyć m.in. oryginalne stroje, broń, rekwizyty filmowe oraz archiwalne fotografie z planów filmowych i niepublikowanych dotąd zdjęć z prywatnych zbiorów J. Hoffmana, które stanowią niezwykłą wartość poznawczą i edukacyjną.

Rajd ma zasięg ogólnopolski i z roku na roku cieszy się coraz większą popularnością. Integruje ludzi z różnych środowisk, których łączy poszanowanie tradycji i historii kawalerii polskiej, zamiłowanie do turystyki i aktywnego wypoczynku, a przede wszystkim wzajemna sympatia.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Uczestnicy rajdu.

GALERIA ZDJĘĆ: IV Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

Rok szkolny: 2017/2018