Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-III SP i dzieci przedszkolnych oraz oddanie do użytku nowego budynku przedszkola

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-III SP i dzieci przedszkolnych oraz oddanie do użytku nowego budynku przedszkola

W poniedziałek 3 września 2018 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 oficjalnie oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany budynek Przedszkola Samorządowego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy, radni, księża, dyrektorzy okolicznych szkół, reprezentanci instytucji gminnych i powiatowych oraz licznie zgromadzeni rodzice i najmłodsi uczniowie.

Wśród przybyłych gości znaleźli się, m.in.

 • Pan Konrad Sawicki, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka,
 • Pani wizytator Anna Szczepińska, reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk,
 • Starosta Łęczyński Pan Roman Cholewa,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Baczyński vel Mróz,
 • Pani Małgorzata Więcławska – Siwek – Radna Powiatu, Przewodnicząca Rady Rodziców,
 • Pani Jadwiga Marczewska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej,
 • Ks. kanonik Zbigniew Szcześniak – Proboszcz Parafii w Cycowie,
 • Ks. Dariusz Lipski – wikariusz Parafii,
 • Ks. Sławomir Górny – Proboszcz Parafii w Świerszczowie,
 • Radni Gminy Cyców wraz z Przewodniczącym Rady, Panem Leszkiem Świecakiem,
 • Pan Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców,
 • Pani Teresa Mróz – Sekretarz Gminy,
 • Pani Ewa Witkowska – Skarbnik Gminy,
 • Pan Andrzej Choma – Kierownik Referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych gminy,
 • Pani Ewelina Matuszak – Członek Zarządu Banku, reprezentująca Pana Mirosława Podebry, Prezesa Zarządu BS w Cycowie,
 • Pani Anna Kobyłka – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Cycowie,
 • Pan Rafał Wichrowski – Prezes Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
 • Pan Adam Matuła – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Cycowie,
 • Pan Bernard Skalski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem,
 • Pani Sylwia Kawalec – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie,
 • Pani Jolanta Stopa – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”,
 • Pani Agata Wróbel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malinówce,
 • Pan Józef Sochaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem,
 • Pani Maria Wojtyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawku.

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz przekazania do użytku odnowionego budynku przedszkola przekazał także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk.

Część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej poprzedziło przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół Zbigniewa Rutkowskiego, który z ogromną radością powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. Wyraził przekonanie, że tegoroczna inauguracja roku szkolnego jest wyjątkowa i zapewne zapisze się na kartach historii naszej szkoły ze względu na oddanie do użytku zmodernizowanego, nowoczesnego i funkcjonalnego budynku przedszkola. „Zapotrzebowanie na jego utworzenie było ogromne. Wiedza, wykształcenie i wychowanie - to lokata na przyszłość. Społeczność szkolna – nauczyciele, rodzice i wychowankowie, nieustannie, przy ogromnym wsparciu organu prowadzącego, dążą do rozwoju i podnoszenia jakości edukacji. Samorząd gminy robi wszystko, aby warunki pracy nauczycieli, pracowników i warunki nauki naszych dzieci i młodzieży były na wysokim poziomie” – podkreślił Dyrektor.

W dalszych słowach Pan Zbigniew Rutkowski wyraził ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak okazałego obiektu dla najmłodszych, w szczególności Panu Wójtowi i Radnym Gminy Cyców za odważną i słuszną decyzję o przeznaczeniu środków na ten cel. Słowa podziękowań skierował również do projektantów, kierowników i inspektorów nadzoru, a także wykonawców tej inwestycji.

Na zakończenie swojego przemówienia Dyrektor zwrócił się do wychowanków przedszkola i uczniów klas I–III, życząc im dużo radości z uczęszczania do nowej szkoły, beztroskiej zabawy, a także radości płynącej z uczenia się i odkrywania świata: „Niech nowo otwarty budynek szkoły będzie dla was miejscem szczególnym. To Waszą obecnością i waszymi sukcesami wypełnione będą mury tej placówki. Niech więc czas spędzony w jej murach na zawsze pozostanie w waszej pamięci jako najszczęśliwsze chwile dzieciństwa, do którego będziecie wracać w swoim dorosłym życiu”.

Po zakończeniu części artystycznej wszyscy udali się przez budynek przedszkola, gdzie następnie dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi. Budynek poświęcił ks. kanonik Zbigniew Szcześniak, proboszcz parafii w Cycowie, a następnie wszyscy udali się na zwiedzanie placówki.

Tekst: Małgorzata Cybulska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-III SP i dzieci przedszkolnych oraz oddanie do użytku nowego budynku przedszkola.

Rok szkolny: 2018/2019