Zespół Szkół w Cycowie wśród beneficjentów rządowego programu MEN ph. „Godność, wolność, niepodległość”

Zespół Szkół w Cycowie wśród beneficjentów rządowego programu MEN ph. „Godność, wolność, niepodległość”

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej ph. „Godność, wolność, niepodległość”.

Celem projektu jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Do konkursu zgłoszono blisko 2 500 wniosków ze szkół z całej Polski. Spośród nich, zespół powołany przez minister Annę Zalewską, dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane tylko 257 zgłoszeniom. Wśród nich znalazł się projekt Zespołu Szkół w Cycowie, który obejmuje zorganizowanie wycieczek patriotycznych dla wszystkich uczniów klas VII-VIII SP oraz wystawy fotograficznej o Patronie szkoły – 7  Pułku Ułanów Lubelskich i jego udziale w walkach niepodległościowych.

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”.