Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W piątkowe popołudnie, 12 października 2018 r., odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.

To wielkie święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, dlatego też uroczystość jak co roku zgromadziła całe grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji, emerytowanych nauczycieli, a także zaproszonych gości – przedstawicieli samorządu lokalnego i duchowieństwa.

Z najlepszymi życzeniami przybyli do nas także reprezentanci współpracującej ze szkołą jednostki wojskowej z Tomaszowa Mazowieckiego – ppłk Piotr Gołos, ppłk Tomasz Królikowski, mjr Grzegorz Plaskota i mł. chor. Władysław Jachym. Dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, gen. bryg. Szymona Koziatka, reprezentował ppłk Marcin Malinowski, Dowódca Batalionu Dowodzenia.

Na wstępie uroczystości głos zabrał Dyrektor mgr Zbigniew Rutkowski, który powitał zebranych i przekazał nauczycielom moc najserdeczniejszych życzeń. Następnie to uczniowie podziękowali wierszami i piosenkami wszystkim nauczycielom i pracownikom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w ich edukację. Całości tego radosnego święta dopełniły wręczone wszystkim uczestnikom kwiaty.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół oraz Wójt Gminy Cyców wręczyli 23 nauczycielom nagrody, które zostały przyznane w uznaniu osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtujących pozytywny jej wizerunek oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw wykraczających poza obowiązki służbowe.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Edukacji Narodowej

Rok szkolny: 2018/2019