Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkół w Cycowie

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkół w Cycowie

W dniu 11 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cycowie odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”.

Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

Inauguracji wystawy towarzyszyć będzie Koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu szkolnego chóru.

ZAPRASZAMY!

Wystawa „W drodze do niepodległości” z wizytą w Zespole Szkół w Cycowie