Podsumowanie projektu MEN „Godność, wolność, niepodległość” oraz obchody 100. rocznicy powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Podsumowanie projektu MEN „Godność, wolność, niepodległość” oraz obchody 100. rocznicy powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich

W środę, 7 listopada, zorganizowano uroczyste podsumowanie projektu ph. „Godność, wolność, niepodległość”, realizowanego przez naszą szkołę w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”, związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Głównym celem projektu było wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Projekt Zespołu Szkół w Cycowie obejmował zorganizowanie wycieczek patriotycznych dla wszystkich uczniów klas VII-VIII SP oraz wystawy fotograficznej o Patronie szkoły – 7 Pułku Ułanów Lubelskich i jego udziale w walkach niepodległościowych.

W spotkaniu podsumowującym działania projektowe wzięli udział uczniowie uczestniczący w realizacji projektu, a także dyrekcja szkoły i zaproszeni goście.

Ponieważ świętowanie 100-lecia Niepodległości zbiegło się z obchodami 100. rocznicy powstania naszego Patrona 7 Pułku Ułanów Lubelskich, uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki Widzińskiej przygotowali prezentację multimedialną opisującą stuletnią historię Pułku – od momentu powstania, poprzez liczne walki o wolność Ojczyzny aż do działań współczesnej jednostki 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim, który kontynuuje tradycje pułkowe.

Doskonałym dopełnieniem zaprezentowanych treści patriotyczno-historycznych była inauguracja przygotowanej w ramach projektu wystawy fotograficznej pt. „Ułani Lubelscy”. Dzięki materiałom pozyskanym z Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz od osób prywatnych udało się opracować 20 tablic z wyjątkowymi fotografiami ułanów 7 Pułku na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dofinansowanie na realizację projektu „Godność, wolność, niepodległość” tylko 257 szkołom i placówkom oświatowym spośród blisko 2 500 złożonych wniosków.

Zespół Szkół w Cycowie jako jedyna szkoła w Gminie Cyców uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 500 zł, z czego 10 000 zł to kwota wsparcia MEN, natomiast 2 500 zł stanowi wymagany wkład własny zapewniony ze środków Gminy Cyców.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Podsumowanie projektu MEN „Godność, wolność, niepodległość” oraz obchody 100. rocznicy powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2018/2019