IV Wojewódzki Konkurs im. Zofii Nałkowskiej rozstrzygnięty

IV Wojewódzki Konkurs im. Zofii Nałkowskiej rozstrzygnięty

„Nie istnieje wielki talent - bez wielkiej siły woli” (Honore de Balzac)

Uczniowie klasy IIIA GM Klaudia Białasz, Amelia Mejnarowicz, Ignacy Więcławski (opiekun Anna Kozak – Okońska) podjęli wyzwanie i przystąpili do IV Wojewódzkiego Konkursu im. Z.Nałkowskiej (edycji poświęconej tematyce narodowej) – organizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Konkurs przeprowadzony pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie gimnazjum brali udział w kategorii literackiej - proza psychologiczna lub poezja. Ocenie poddano: - sposób wydobycia tematyki psychologicznej w utworze, literackie środki wyrazu artystycznego, poprawność i sprawność językowa autora pracy, w miarę możliwości: związek z szeroko rozumianą wolnością, narodem, Ojczyzną.

Uczeń klasy IIIA – Ignacy Więcławski uzyskał I miejsce i tytuł Laureata Konkursu, wyróżnieniem zaś może pochwalić się uczennica tej klasy Amelia Mejnarowicz. Docenić należy trud włożony w tworzenie pracy literackiej, w której najtrudniejsze było połączenie tematyki niepodległościowej z aspektem psychologicznym.

Gratuluję zwycięzcy i wyróżnionej, życzę dalszych sukcesów pisarskich, zachęcam do kolejnego konkursu „Rodzinna historia”.

Tekst: Anna Kozak – Okońska. Zdjęcia: Jadwiga Więcławska.

GALERIA ZDJĘĆ: IV Wojewódzki Konkurs im. Zofii Nałkowskiej rozstrzygnięty.

Rok szkolny: 2018/2019