Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

Czeskie przysłowie głosi: „Iloma językami mówisz – tyle razy żyjesz. Jeśli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz.”

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności ucząc się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka rosyjskiego. Na co dzień jest to ciężka praca. Nikt nie lubi wkuwania słówek ani zawiłych zasad gramatycznych. Ale po pewnym czasie daje ona efekty. Staje się powodem do satysfakcji dla uczniów i dla nauczycieli. W dalszej perspektywie daje możliwość zdobycia lepszej pracy, odbywania podróży zagranicznych, poznania nowych przyjaciół na różnych kontynentach.

Rozumiejąc to, nauczyciele języków obcych starają się popularyzować tę piękną dziedzinę wiedzy nie tylko na lekcjach, ale też poprzez różnego rodzaju konkursy językowe i realioznawcze. Dopełnieniem tych działań od dwóch lat jest Europejski Dzień Języków, który odbył się w tym roku na sali gimnastycznej w dniu 13 grudnia. Podczas emocjonujących rozgrywek uczniowie już po raz drugi udowodnili, że nauka poprzez zabawę nie może być nudna.

Angliści i rusycyści we współpracy z nauczycielami języka polskiego, geografii i plastyki przygotowali wiele ciekawych konkursów i zabaw językowych. Uczestnikami były uczennice i uczniowie z klas V, VI i VII szkoły podstawowej. Przedstawiciele poszczególnych klas zmagali się z zadaniami na zasadzie stacji zadaniowych. Ta nowoczesna i bardzo atrakcyjna metoda nauczania cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów.

Celem wydarzenia była wspólna zabawa i sprawdzenie posiadanej wiedzy w trochę innej formule, niż na lekcji. Na zakończenie imprezy zabrał głos Pan Dyrektor, który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursów i wręczył słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy! Chętnych zapraszamy za rok.

Tekst: Anna Stefańczyk. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Europejski Dzień Języków.

Rok szkolny: 2018/2019