Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

To co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i w pamięci.

156 lat temu. 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Hołd powstańcom styczniowym, którzy 156 lat temu rozpoczęli walkę o niepodległość Polski, oddano we wtorek 22 stycznia 2019 r. w Kopinie, przy obelisku upamiętniającym wydarzenia roku 1863.

Tradycyjnie w rocznicę powstania przedstawiciele młodzieży, władz lokalnych zebrali się przy obelisku, złożyć symboliczny hołd bohaterom. W uroczystości udział wzięli m.in. Wójt Gminy Cyców Pan Wiesław Pikuła, Sekretarz Gminy Cyców Pani Teresa Mróz, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Pan Zbigniew Rutkowski oraz młodzież ze szkół w Cycowie i Świerszczowie.

Harcerze pod opieką Pana phm. Wacława Modrzyńskiego zapewnili honorową wartę, natomiast uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie przygotowali część artystyczną. Po okolicznościowych przemówieniach, zgromadzone delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.

Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Tekst:Eliza Enskajt. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Rok szkolny: 2018/2019