Ferie z ekonomią

Ferie z ekonomią

W dniach 11 – 15 lutego w Zespole Szkół w Cycowie realizowany będzie I etap projektu pod hasłem „Ferie z ekonomią II”, którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą przy ul. Miedzianej 3A w Warszawie.

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania finansami osobistymi i firmy a także analiza rynku pracy.

W projekcie weźmie udział 17 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, którzy podczas 30 godzin zajęć dydaktycznych poznają tajemnice ekonomii. Młodzież będzie również uczestniczyć w wizytach studyjnych w banku i u lokalnego przedsiębiorcy.

Zajęcia poprowadzi nauczycielka historii i WOS p. Agnieszka Widzińska. Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu zaangażowana będzie studentka matematyki i informatyki jako współprowadząca zajęcia.

Podczas spotkań uczniowie będą mieli możliwość redagowania własnego bloga oraz uczestnictwa w konkursie indywidualnym, za który przewidziane są atrakcyjne nagrody. Każdy uczeń na zakończenie zajęć otrzyma certyfikat.

W ramach II etapu projektu uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotują pracę konkursową w postaci modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności w formie prezentacji multimedialnej lub nagrania video.

Zapraszamy do śledzenia naszych zmagań projektowych na szkolnej stronie internetowej. Zaczynamy już 11 lutego! Do zobaczenia…