Giełda Szkół Powiatowych

Giełda Szkół Powiatowych

12 marca uczniowie klas VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Cyców oraz klas III gimnazjum uczestniczyli w Giełdzie Szkół Powiatowych, podczas której swoją ofertę edukacyjną przedstawiły następujące placówki:

  • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
  • Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
  • Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
  • Zespół Szkół w Ludwinie.

Podczas Giełdy Szkół uczniowie mieli możliwość zapoznania się z oferowanymi przez szkoły powiatowe kierunkami kształcenia; była to także okazja do uzyskania informacji dotyczących zasad rekrutacji oraz warunków kształcenia w poszczególnych placówkach.

Wydarzenie to zostało poprzedzone spotkaniem uczniów z Wicestarostą Powiatu Łęczyńskiego, panem Dawidem Kosteckim. Pan Wicestarosta przeprowadził interesującą prelekcję, dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego, podczas której m.in. omówił zagadnienia dotyczące sposobu wybierania władz samorządowych oraz wskazał jakie zadania realizowane są przez poszczególne szczeble samorządu. Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w tym spotkaniu, w nagrodę otrzymali upominki.

Pan Wicestarosta, w swoim wystąpieniu, zachęcał także uczniów do zainteresowania się szkolnictwem zawodowym, wskazując na wzrastające zapotrzebowanie na absolwentów tej formy kształcenia na rynku pracy.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Dorota Wydra, Katarzyna Baczewska.

GALERIA ZDJĘĆ: Giełda Szkół Powiatowych

Rok szkolny: 2018/2019