Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych było głównym tematem omawianym podczas spotkań pani st. sierżant Anny Biziorek z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej z uczniami klas II–V szkoły podstawowej. Dzieci dowiedziały się jak unikać zagrożeń, które związane są z zabawami zimowymi i jak reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Nie było to jedyne zagadnienie poruszane podczas rozmów z uczniami. Omawiane były także kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konsekwencje wynikające z naruszania norm prawnych. Pani sierżant zachęcała uczniów do aktywnego spędzania czasu podczas ferii, zwracając uwagę na korzyści wynikające z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Bezpieczne ferie.

Rok szkolny: 2018/2019