Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych dla czwartoklasistów

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych dla czwartoklasistów

Nasza placówka została wylosowana do udziału w VII edycji Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study). W związku z tym 7 maja 2019 roku uczniowie klas IV b i IV c przystąpili do rozwiązywania dwuczęściowego testu z matematyki i przyrody.

Badanie odbywało się pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Badania oraz ankietera działającego z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych, który powierzył realizację sesji testowych w szkołach firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Poprzedzone było ono wypełnieniem przez rodziców ankiety, która posłuży do badania, na ile osiągnięcia uczniów w badaniu są powiązane ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz jego drogą szkolną.

Badanie TIMSS jest przeprowadzane od 1995 roku co cztery lata. Polska uczestniczy w nim po raz trzeci. Około 5000 czwartoklasistów z Polski rozwiązuje zadania z matematyki i przyrody – takie same jak ponad 600 tysięcy dziesięciolatków z całego świata. W edycji z 2015 roku brało udział 49 państw. Uczniowie polskich szkół uplasowali się na 18. miejscu pod względem umiejętności matematycznych i 9. pod względem umiejętności przyrodniczych.

Badanie w naszej placówce przebiegło w miłej atmosferze przy 95 % frekwencji, a uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety.

Tekst: Monika Grochowska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych dla czwartoklasistów.

Rok szkolny: 2018/2019