Reprezentujemy Lubelszczyznę w 57. Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego!

Reprezentujemy Lubelszczyznę w 57. Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego!

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby Poczty Głównej w Lublinie, by wziąć udział w Półfinale 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:

  1. p. mgr inż. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistów,
  2. p. mgr Cezary Rejn - Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

Cele konkursu:

  1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej
  2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Lubelszczyzną - jej historią i zabytkami.
  3. Podkreślenie 450. rocznicy uchwalenia i podpisania aktu Unii Lubelskiej.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o Lubelszczyźnie, która jest przewodnią w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością zagadnień z filatelistyki i historii Poczty Polskiej.

Reprezentujemy Lubelszczyznę w 57. Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego!

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (20 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (20 pytań dotyczących tematu).

Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami (znaczki, karty pocztowe, przybory filatelistyczne).

W klasyfikacji dominowały filatelistki z Cycowa:

  1. miejsce zajęła Sandra Prokopiuk z klasy 8 a SP
  2. miejsce Klaudia Humieniuk z klasy 8 a SP

Dodatkową atrakcją dla Sandry jest 4-dniowy wyjazd na etap ogólnopolski konkursu, który odbędzie się w dniach 22-25 czerwca br. w Lublinie.

Uczestniczkom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w zmaganiach finałowych!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: Reprezentujemy Lubelszczyznę w 57. Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego!

Rok szkolny: 2018/2019