obrazek

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego

Jednym z efektów realizacji projektu "Poznaj swój kraj i wszystkie jego tajemnice - zawsze wracaj do korzeni" jest utworzenie w naszej placówce dziecięcego zespołu tańca ludowego. Uczniowie szkoły podstawowej uczęszczający na warsztaty taneczne w ramach projektu poznali różne rodzaje tańców ludowych, ćwiczyli krakowiaka, mazura, polkę, poloneza itd.

Młodzi tancerze mogą występować w prawdziwych strojach ludowych regionu lubelskiego wykonanych wspólnymi siłami przez uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego i nasze znajome panie krawcowe.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
galeria

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego

obrazek