obrazek

"Nasze dzieci bezpieczne w sieci"

Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Nasz szkoła we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Cycowskiej realizuje projekt "Nasze dzieci bezpieczne w sieci" - Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie w ramach Konkursu małych grantów "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje finansowanego ze środków The VELUX Foundation.

Konkurs "Bezpieczne dzieciństwo" wspiera działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są m.in. projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie.

Projekt realizowany w szkole w Cycowie obejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, którymi kompleksowo objęci są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie - od najmłodszych po gimnazjalistów. W ramach Kursu bezpiecznego Internetu uczniowie zdobędą wiedzę nt. zagrożeń związanych z Internetem oraz wykształcą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu w sieci. Zdobyte umiejętności młodzi ludzie utrwalą uczestnicząc w różnych konkursach oraz bawiąc się podczas happeningu zorganizowanego na podsumowanie działań.

Projekt zakłada także warsztaty dla rodziców uczniów nt. potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem z prezentacją przykładowych zabezpieczeń przed treściami szkodliwymi, a także wydanie folderu, który będzie gotowym zbiorem materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2010 r.

Koordynator projektu: Iwona Niemiec.